0976 977 355

Tư vấn tuyển sinh

TUYỂN SINH ĐẦU CẤP

TUYỂN SINH LỚP 6, LỚP 10

HỌC BÁN TRÚ, NỘI TRÚ VÀ BÁN NỘI TRÚ

Hệ thống Giáo dục Mỹ Việt

Thông báo tuyển sinh đầu cấp năm học 2023 - 2024 như sau:

Bắt đầu từ ngày 01/06/2023 nhà trường sẽ nhận hồ sơ của Phụ huynh có nguyện vọng gửi con học tại trường,
Phụ huynh có thể đăng ký online hoặc gửi hồ sơ trực tiếp tại văn phòng trường.

Đăng ký OnlineTi đâyTuyn sinh

Điều kiện xét tuyển

1. Hạnh kiểm: Xếp loại Khá trở lên

2. Học lực:

+ Đối với học sinh lớp 6

Học lực xếp loại Khá trở lên. Riêng học sinh có học lực Trung bình thì tổng điểm 3 môn Toán, Tiếng Việt, Anh Văn phải đạt từ 21,0đ trở lên.

+ Đối với học sinh lớp 10

Học lực lớp 9 xếp loại Khá trở lên. Riêng học sinh có học lực Trung bình thì tổng điểm 3 môn  (Toán, Lý, Hóa) hoặc (Toán, Hóa, Sinh) cuối năm phải đạt được từ 16đ trở lên.; hoặc 3 môn (Toán, Văn, Anh Văn) phải đạt được từ 15đ trở lên

Trường Mỹ Việt

95 Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất, Quận 12

Địa chỉ Email

Số Điện thoại

0976 977 355 - 0917 135 745